บริษัท พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักร บริษัท พงศ์พัชไฮโดร จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยระยะแรกลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานก่อสร้างวางท่อประปาสายเมน ก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ คือ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง ปตท. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้นในปี 2549 บริษัทฯได้ทำกิจการเครื่องจักร ให้เช่า เช่น รถขุด-เจาะ JCB, รถแม็คโคร, รถบด, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ เป็นต้น นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา นับเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งจากการปรับปรุงวิธีบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทฯสามารถขยายขอบเขตการรับงานได้มากยิ่งขึ้น

บริการของเรา Services

บริษัท พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด ให้บริการเช่ารถขุด–เจาะ JCB, รถแม็คโคร, รถ 6 ล้อ และทีมงานมากประสบการณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(โปรดโทรติดต่อ หากท่านต้องการบริการนอกพื้นที่)

ค่าบริการเช่ารถ

ราคา/ 1 วัน
รถขุด JCB 6,000 บาท
รถเจาะ JCB 7,500 บาท
รถแม็คโคร PC 120 ขุด 6,500/เจาะ 9,500
รถ 6 ล้อ (กลาง) 2,800 บาท
รถ 6 ล้อ (ใหญ่) 3,200 บาท
  • นอกจากนี้ยังรับงานแบบรายเดือน
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนย้าย (ค่าขนย้ายคิดตามระยะทาง)

หมายเหตุ

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หากเกินจากนั้นจะคิดค่า OT เป็นชั่วโมง โดยการนำราคา ค่าเช่ามาหาร 8 ตัวอย่างวิธีการคิด OT เช่ารถขุด ราคา 6,000 บาท/วัน หากเกิน 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 7,500/8 = 937.50 บาท