บริษัท พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักร บริษัท พงศ์พัชไฮโดร จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยระยะแรกลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานก่อสร้างวางท่อประปาสายเมน ก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ คือ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง ปตท. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้นในปี 2549 บริษัทฯได้ทำกิจการเครื่องจักร ให้เช่า เช่น รถขุด-เจาะ JCB, รถแม็คโคร, รถบด, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ เป็นต้น นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา นับเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งจากการปรับปรุงวิธีบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทฯสามารถขยายขอบเขตการรับงานได้มากยิ่งขึ้น


ตอนรับสมาชิกใหม่

บริการของเรา Services

บริษัท พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด ให้บริการเช่ารถขุด–เจาะ JCB, รถแม็คโคร, รถ 6 ล้อ และทีมงานมากประสบการณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(โปรดโทรติดต่อ หากท่านต้องการบริการนอกพื้นที่)

ค่าบริการเช่ารถ

ค่าเช่า ราคาต่อวัน / บาท หัวขุด หัวเจาะ
รถ JCB 6,000 7,500
รถแมคโคร PC30 3,500 5,500
รถแมคโคร PC60 5,500 7,000
รถแมคโคร PC120 6,500 9,000
รถแมคโคร PC200 9,000 12,000
รถแมคโคร PC200 บูมยาว 14,000
คันล่ะ
รถ 6 ล้อ (กลาง) 2,800
รถ 6 ล้อ (ใหญ่) 3,200
รถบด ขนาด 4 ตัน วันล่ะ 5,500
รถบด ขนาด 10 ตัน วันล่ะ 8,500
รถแทรคเตอร์ D2 วันล่ะ 5,500
รถเฮี๊ยบ ราคาเริ่มต้น วันล่ะ 2,500
  • รถทุกประเภทมีเอกสาร Safety
  • นอกจากนี้ยังรับงานแบบรายเดือน
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนย้าย (ค่าขนย้ายคิดตามระยะทาง)

หมายเหตุ

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หากเกินจากนั้นจะคิดค่า OT เป็นชั่วโมง โดยการนำราคา ค่าเช่ามาหาร 8 ตัวอย่างวิธีการคิด OT เช่ารถขุด ราคา 6,000 บาท/วัน หากเกิน 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 6,000/8 = 750 บาท