ค่าเช่า ราคาต่อ วัน/บาท หัวขุด หัวเจาะ
รถ JCB 6,000 7,500
รถแมคโคร PC30 3,500 5,500
รถแมคโคร PC60 5,500 7,000
รถแมคโคร PC120 6,500 9,000
รถแมคโคร PC200 9,000 12,000
รถแมคโคร PC200 บูมยาว 14,000
คันล่ะ
รถ 6 ล้อ (กลาง) 2,800
รถ 6 ล้อ (ใหญ่) 3,200
วันล่ะ
รถบด ขนาด 4 ตัน วันล่ะ 5,500
รถบด ขนาด 10 ตัน วันล่ะ 8,500
รถแทรคเตอร์ D2 วันล่ะ 5,500

หมายเหตุ

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หากเกินจากนั้นจะคิดค่า OT เป็นชั่วโมง โดยการนำราคา ค่าเช่ามาหาร 8 ตัวอย่างวิธีการคิด OT เช่ารถขุด ราคา 6,000 บาท/วัน หากเกิน 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 6,000/8 = 750 บาท

อื่นๆ.

  • นอกจากนี้ยังรับงานแบบรายเดือน
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนย้าย (ค่าขนย้ายคิดตามระยะทาง)